Källsortering och återvinning

Det ska vara lätt att göra rätt

Vår förhoppning och ambition är att den information du får av oss på tekniska förvaltningen ska inspirera och hjälpa dig att sortera ditt avfall rätt. Se Sorteringsguide A-Ö i vänstermenyn.

Miljökalender 2014

Kalendern har skickas ut till alla hushåll i Alingsås kommun för sjunde året i rad.

I årets kalender finner du bland annat viktig information om hur det fungerar med avfall, vatten och avlopp. I kalenderdelen har vi lagt in avvikande sophämtningsdagar och hämtning av trädgårdsavfall.

Vår förhoppning är att miljökalendern ska vara en inspirationskälla och komma till nytta och glädje för alla som är rädda om klimatet och miljön.

Information på hemsidan

Här på hemsidan kan du läsa om att ditt matavfall blir fordonsgas. Du erbjuds förmånligt abonnemang på trädgårdsavfall och får andra tips.

Under rubriken "tidningar och förpackningar" lotsar vi dig till tidnings- och förpackningsinsamlingens hemsida, där kan du exempelvis se var alla återvinningsstationer finns i Alingsås. Vi informerar även om fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.

Klicka dig fram i vänstermenyns rubriker och upptäck tips och råd som gör det lätt att göra rätt.