Bygga, bo och miljö

Foto vattenkran
2017-01-12
Kommunfullmäktige i Alingsås har den 14 dec 2016 i § 277 med stöd av 7 kap, 22 och 30 § i Miljöbalken beslutat om nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Färgensjöarnas vattentäkt i Alingsås kommun.
Sandqvistska gården i kvarteret Hill.
2016-12-20
Kulturmiljöprogrammet för Alingsås är klart. Bland annat innebär programmet att kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer nu är identifierade och finns samlade i ett dokument.
2016-12-20
En hamburgerrestaurang i Nolhaga, nöjespark och akvarium vid Gerdsken, nya bostäder med takterasser vid Säveån och tunnelbana genom Nolhaga berg. Blockingsås, Alingsås tätort uppbyggd i Minecraft, har bjudit på många kreativa och innovativa skapelser.
2016-12-13
En trafikutredning kring ny trafikplats stoppar tillfälligt detaljplanerna för bostäder vid Stora Vardsjön.
2016-12-01
Förvaltningschefen för samhällsbyggnadskontoret i Alingsås, Barbro Sundström, lämnar nu posten efter fem år. Hon har bestämt sig för att istället anta en ny utmaning som sektorchef i Ale kommun.
2016-09-20
Kommunerna som ingår i projektet är Alingsås, Göteborg, Härryda, Lerum och Partille. Syftet är att öka kunskaperna för att kunna värna och utveckla de naturvärden som finns. Erfarenheterna ska sedan användas i regionens andra gröna kilar.
2016-08-26
Rådjuren verkar ha ett oförtjänt dåligt rykte när det gäller fästingar. I ett omfattande forskningsprojekt, finansierat av Viltvårdsfonden, visar de första proverna att rådjuren ”tvättar” fästingarna på borreliasmitta. En borreliasmittad fästing tycks ha färre bakterier ju längre den sitter på ett rådjur.
2016-06-23
LK580 och LK 581-konsolerna kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd. Läs mer...
2016-05-27
Varje år bjuder park- och naturavdelningen i Alingsås kommun in en gästplanterare som får fria händer att plantera i Plantagets gästrabatt.
2016-05-18
Antagande Detaljplan för Alingsås, Vändspår vid Alingsås station
2016-05-13
Nu betar det kor i Nolhagaviken igen. Nytt för årets sommarbete är att tre av korna har kalv. Läs mer och se bilder här...
2016-04-18
Projektet med fastighetsnära insamling var allt annat än en sopig satsning. På fyra år har 70 procent av villahushållen i alingsås anslutit sig till det nya systemet och när projektet nu övergår i normaldrift planeras flera spännande nyheter. - En grej jag ser framför mig är att lägga till ytterligare en box för småelektronik, säger avfallschef Christian Nellis.
2016-04-11
På Valborg lever igelkotten och flera andra djur farligt. Se därför gärna till att inte någon gömt sig i rishögen när du tänder på majbrasan. Men det är inte bara eld som hotar vår taggiga vän.
2016-04-01
Viktig information till dig som har en utekatt.
2016-03-29
Vi går nu in i en period när fågelhäckning sätter igång. Flera Alingsåsbor hör av sig till miljöskyddskontoret därför att de störs av fågelskrik.
2016-03-28
Var rädd om våra vattendrag och tvätta inte din bil på gatan. Här får du mer information om hur du istället får bilen ren på ett miljövänligt sätt.
2016-03-04
Ändring av detaljplan för Alingsås, Marknivåer vid Stadsskogens västersluttning
2016-01-04
Antagande Detaljplan för Bostäder vid Mossbergs väg, Friluftsskolan i Västra Bodarna.
2015-12-18
Nu får Hagastråket - som går mellan Ica och Hagagården - ny belysning.
2015-12-07
Här hittar du information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och om vilka förebyggande åtgärder du själv kan göra.
2015-11-30
Som ett ytterligare steg för återvinningskommunen Alingsås startar nu Återbruket. Ett projekt som ska öka återanvändningen av gamla saker.
2015-09-25
Du har en idé - att bygga något nytt. Idén kan komma från dig som fastighetsägare eller kommunen. Läs mer här om hur planprocessen går till...
2015-08-12
Tips om hur man gör när en lågenergilampa eller ett lysrör går sönder