Bygga, bo och miljö

2014-09-01
I september får du som bor i Sollebrunn och Västra Bodarna möjlighet att sopsortera direkt i den egna soptunna.
Läktaren på Mjörnvallen
2014-08-28
Ett planförslag finns nu som möjliggör en ny läktare plus att utrymmena under utvidgas till en långsträckt hallbyggnad.
En glad gubbe på grön bakgrund
2014-08-21
Smileyn visar vägen till Alingsås fräschaste matställen.
2014-06-30
De nya avfallsföreskrifterna och avfallsplanen för kommunen gäller från och med 27 juni 2014.
2014-06-24
Två undersökningar har gjorts i Anten och Mellbyån under våren. En handlar om bekämpningsmedel och en om övergödningen av Anten.
2014-06-12
Ny lag gäller från 2 juli i år som bland annat berör den som vill bygga ett kompementbostadshus på upp till 25 kvm på tomten.
2014-05-28
Från första juni har du som bor i Alingsås kommun möjlighet att åka till återvinningscentralen Hultet i Lerum med ditt grovavfall.
2014-04-08
Miljöskyddskontoret tar vattenprover i 12 av kommunens bäckar. Provtagningen sker på 14 platser två gånger per år (vår och höst).
2014-04-03
Farligt avfall samlas in i södra och norra kommundelen. Nästa gång blir den 5 och 6 november.
2014-03-06
Mätningar av luftkvalitén görs varje år på fyra platser i Alingsås centrala delar samt vid E20.
2014-02-27
För att våra barn ska få bästa möjliga uppväxtmiljö så har kommunen granskat hur barn i förskolor exponeras för kemikalier.
2014-02-24
Folkmängden i Alingsås blev 38 619. Folkmängden ökade med 264 personer, som är en ökning med 0.7%.
2014-01-08
Förslaget innehåller ca 30 bostäder i tre flerbostadshus i stadsdelen Stadsskogen, 3 km sydväst om Alingsås stadskärna.
2013-11-29
Har du Fastighetsnära insamling och behov av att tydligare märka upp kärlen? Kontakta oss så får du en ny omgång dekaler.
2013-11-27
Ett förslag om ca 45 bostäder vid Bergakungsgatan/Stadsskogsgatan finns nu tillgängligt för granskning.
2013-11-22
Arbetet med att rusta upp Nolhaga park fortsätter. Nu har turen kommit till slottsaxeln.
2013-11-04
På måndagar kl. 16.00-19.00 har Mötesplats Noltorp öppet.
2013-10-15
Här hittar du blanketter för slamtömning och latrinhämtning
2013-10-09
Från och med den 9 oktober kommer Nolhaga lekplats stängas tillfälligt för allmänheten på grund av upprustning.
2013-10-01
Blomsterskolan Flora Dekors elever som står bakom de fantasifulla dekorationerna i stadskärnan.
2013-09-05
Alingsås är en av de kommuner i landet som ökar mest genom inflyttning.
2013-08-26
Tillsammans med Studiefrämjandet arrangerar kommunen en studiecirkel för dig som har köpt eller planerar att köpa ditt första hus.
2013-08-23
FNI bygger på en enkel idé som alla vinner på. Du sorterar allt avfall, inklusive tidningar och förpackningar, i de nya kärlen.