Bygga, bo och miljö

En grönskande trädgård.
2014-07-28
På grund av det varma vädret är det tillsvidare bevattningsförbud i delar av Alingsås kommun.
En kolgrill.
2014-07-23
Det varma och torra vädret gör att bränder lätt kan ta fart och därför är det nu förbjudet att elda utomhus.
En sjö i Alingsås kommun.
2014-07-22
Det varma och torra vädret gör att våra sjöar och vattendrag har mycket låga vattennivåer.
2014-07-08
Under v 28-31 har receptionen på Sveagatan öppet för besök och telefon mellan 8-12.
2014-06-30
De nya avfallsföreskrifterna och avfallsplanen för kommunen gäller från och med 27 juni 2014.
2014-06-27
Mötesplats Noltorp tar uppehåll, följ oss istället här på hemsidan!
2014-06-25
Ett av de bästa byggprojekten i Europa ur hållbarhetsperspektiv finns i Alingsås.
2014-06-25
Sommarjobbare inventerar kommunens förskolor på jakt efter produkter som kan göra att barnen utsätts för giftiga kemikalier.
2014-06-24
Två undersökningar har gjorts i Anten och Mellbyån under våren. En handlar om bekämpningsmedel och en om övergödningen av Anten.
2014-06-12
Ny lag gäller från 2 juli i år som bland annat berör den som vill bygga ett kompementbostadshus på upp till 25 kvm på tomten.
2014-05-28
Från första juni har du som bor i Alingsås kommun möjlighet att åka till återvinningscentralen Hultet i Lerum med ditt grovavfall.
2014-04-08
Miljöskyddskontoret tar vattenprover i 12 av kommunens bäckar. Provtagningen sker på 14 platser två gånger per år (vår och höst).
2014-04-03
Farligt avfall samlas in i södra och norra kommundelen. Nästa gång blir den 27 och 28 augusti.
2014-03-19
I slutet av juni väntas parken stå klar med en ny lekplats och en samlingsplats med historisk anknytning.
2014-03-06
Mätningar av luftkvalitén görs varje år på fyra platser i Alingsås centrala delar samt vid E20.
2014-02-27
För att våra barn ska få bästa möjliga uppväxtmiljö så har kommunen granskat hur barn i förskolor exponeras för kemikalier.
2014-02-24
Folkmängden i Alingsås blev 38 619. Folkmängden ökade med 264 personer, som är en ökning med 0.7%.
2014-01-08
Förslaget innehåller ca 30 bostäder i tre flerbostadshus i stadsdelen Stadsskogen, 3 km sydväst om Alingsås stadskärna.
2013-11-29
Har du Fastighetsnära insamling och behov av att tydligare märka upp kärlen? Kontakta oss så får du en ny omgång dekaler.
2013-11-27
Ett förslag om ca 45 bostäder vid Bergakungsgatan/Stadsskogsgatan finns nu tillgängligt för granskning.
2013-11-22
Arbetet med att rusta upp Nolhaga park fortsätter. Nu har turen kommit till slottsaxeln.
2013-11-04
På måndagar kl. 16.00-19.00 har Mötesplats Noltorp öppet.
2013-10-15
Här hittar du blanketter för slamtömning och latrinhämtning