Anmälan om förvaring av brandfarlig vara/vätska

Tillstånd för brandfarlig vara kan krävas i vissa fall

Vid hantering av brandfarlig vara kan tillstånd krävas enligt lagen om brandfarlig vara. Kontakta samhällsbyggnadskontoret.

Även bilagan ska fyllas i och lämnas in.

Länkar till mer information:

Läs mer i naturvårdsverkets föreskrift om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor.

Tillhörande information
Blankett