Miljöskyddskontoret

Sveagatan 12

Besök: Drop-in miljöskyddskontoret måndag till fredag kl. 8-12. För att vara säker på att du får rätt hjälp, ring oss gärna i förväg och boka tid med handläggare.

Tel: Kommunens centrala växel 0322-61 60 00.

Fax: 0322-63 88 68

E-post: miljo [at] alingsas [dot] se

Besöksadress: Sveagatan 12

Postadress:441 81 Alingsås

 

Miljöskyddschef

Caroline Hagström
Telefon: 0322 - 61 72 52

Administration

Administratör
Anita Friskopp-Claesson
Telefon: 0322 - 61 63 36

Administratör
Maria Widell-Andersson
Telefon: 0322 - 61 67 31

Administratör
Veronica Karlsson
Telefon: 0322- 61 71 92

Nämndsekreterare
Peter Porss
Telefon: 0322-61 62 20

Miljöskyddsinspektör
Magdalena Linder

Avdelning Livsmedel & Hälsoskydd

Avdelningschef Livsmedel & Hälsoskydd
Anna Ebbesson
Telefon: 0322 - 61 65 56

Vi jobbar med tillsyn inom livsmedelsområdet:

Miljöskyddsinspektör
Ann Tengqvist
Telefon: 0322 - 61 69 27

Miljöskyddsinspektör
Annelie Närlundh
Telefon: 0322 - 61 63 38

Miljöskyddsinspektör
Katarina Björk-Åkesson
Telefon: 0322 - 61 63 35

Vi jobbar med övergripande miljöplanering, hälsoskyddsfrågor, miljöövervakning av luft samt naturvård:

Miljöskyddsinspektör
Sture Alexandersson
Telefon: 0322 - 61 63 33
Övergripande miljöplanering och miljöövervakning, hälsoskyddsfrågor

Miljöskyddsinspektör
Ygor Geyer 
Telefon: 0322 - 61 71 82
Övergripande miljöplanering och hälsoskyddsfrågor

Miljöskyddsinspektör
Anders Löfgren
Övergripande miljöplanering och hälsoskyddsfrågor

Avdelning Miljö & Vatten

Avdelningschef Miljö & Vatten
Maria Jacobsson
Telefon: 0322-61 72 43

Vi jobbar med tillsyn över anmälnings- och tillståndpliktiga verksamheter, kemikalier, cisterner, förorenade områden och avfall:

Miljöskyddsinspektör
Jörgen Claesson
Telefon: 0322 - 61 72 51

Miljöskyddsinspektör
Susanna Olsson
Telefon: 0322 - 61 69 11

Miljöskyddsinspektör
Helena Ernstsson
Telefon:0322-61 71 81

Miljöskyddsinspektör
My Peterson
Telefon: 0322-61 69 76

Miljöskyddsinspektör
Sverre Dahlgren
Telefon: 0322-61 72 84

Vi jobbar med enskilda avlopp, värmepumpar, dagvatten och miljöövervakning av vatten:

Miljöskyddsinspektör
Thomas Lenberg
Telefon: 0322-61 72 50
Enskilda avlopp, värmepumpar

Miljöskyddsinspektör
Jeff Lundh
Telefon: 0322 - 61 63 32
Enskilda avlopp, värmepumpar

Miljöskyddsinspektör
Lena Braf
Telefon: 0322-61 67 88
Enskilda avlopp, Dagvatten

Miljöskyddsinpektör
Per Reinholdtzon
Telefon: 0322 - 61 63 31
Enskilda avlopp

Miljöskyddsinspektör
Martha Rita Wanjiku
Telefon: 0322 - 61 60 91
Enskilda avlopp

Miljöskyddsinspektör 
Andrea Peterson
Telefon: 0322 - 61 60 93
Enskilda avlopp

Miljöskyddsinspektör
Mattias Calling
Telefon: 0322-61 60 97
Enskilda avlopp