Socialförvaltningen

Telefon växel: 0322-61 60 00

Öppettider måndag 08.00–17.30, tisdag–torsdag 08.00–16.30,
fredag 08.00–15.00
Lunchstängt måndag–fredag 12.00–13.00

Beöksadress: Sidenvägen 7 D, Alingsås 
Hitta Socialförvaltningen på karta

E-post: socialnamnden [at] alingsas [dot] se
Du kan också mejla direkt till tjänsteman - se information till höger.

Fax: 0322-195 88

Förvaltningschef

Susanne Åhman
0322-61 70 41

Stabsavdelning

Stabschef
Sara Brodin
0322-61 67 82

HR-ansvarig
Malin Johansson
0322-61 69 75

Serviceavdelning

Avdelningschef
Björn Lind
0322-61 66 68

Korttidshem, korttidstillsyn

Enhetschef
Annemari Svenningsson
0322-61 69 71

Daglig verksamhet (DV)

Enhetschef
Bengt Hellemar
0322-61 69 72

Enhetschef
Daniel Sölsnes
0322-61 70 42

Individ- och familjeomsorgsavdelning (IFO)

Avdelningschef
Karin Alvermalm
0322-61 69 70

Barn- och ungdomsenhet, utredning

Enhetschef
Karen Alvstad
0322-61 67 41 

Barn- och ungdomsenhet, placering

Enhetschef
Torbjörn Sandell
0322-61 70 56

Familjehemssekreterare

Anette Landström
0322-61 66 43

Birgitta Johansson
0322-61 66 45

Magnus Pettersson
0322-61 69 38

Sarah Alfredsson
0322-61 67 40

Enheten för funktionsstöd

Enhetschef
Karin Hallgren
0322-61 71 98

Socialsekreterare funktionsstöd

Telefontid: 08:30–09:30
0322-61 60 00 (växel), be att få prata med socialsekreterare funktionsstöd

Familjerätt

0322-61 60 00 (växel), be att få prata med Familjerätten.

Stöd och behandlingsenhet

Enhetschef
Tina Karlsson
Telefon: 0322-61 66 54

Vuxenenhet

Enhetschef
Anders Hjälm
0322-61 67 14

Stöd- och försörjningsenhet

Enhetschef
Jenny Ek
0322-61 69 25

Utföraravdelning

Avdelningschef
Tanja Mattsson
0322-61 65 65

Stöd i vardagen

Return 12-stegsbehandling
Enhetschef Susanne Kurkela
0322-61 67 83

Aktivitetshuset Gläntan
Enhetschef Marie Sormunen
0322-61 70 84

Boende med stöd

Alingsås ungdomsboende
Enhetschef Rebecca Kurlberg
0322-61 69 15

Boendestöd, Bostad först, Motivationsboende
Enhetschef Susanne Kurkela
0322-61 69 16

Bostad med särskild service (gruppboende och serviceboende)

Enhetschefer

Caroline Ålleving
0322-61 68 07

Eva Kock
0322-61 69 83

Marie Sormunen
0322-61 70 84

Rebecca Kurlberg
0322-61 69 15

Susanna Björkdahl
0322-61 66 59

Susanne Kurkela
0322-61 67 83

Åsa Wallin
0322-61 68 59

Personlig assistans

Enhetschefer

Charlotte Andersson
0322-61 61 26

Eva Lundberg
0322-61 71 66

Linda Skoglund
0322-61 70 84

Linnea Lilja
0322-61 69 81

Mikael Strömberg
0322-61 66 02

Sara Alfredsson
0322-61 67 83