Kommun och politik

2015-05-22
Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2015-05-18. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-05-20
Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-12. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-05-19
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-05-11. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-05-13
Alingsåshems granskade, Mini Maria på tapeten och andra händelser från Kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2015.
2015-05-12
Just nu pågår satsningen ”100 företagsbesök” – ett led i att stärka och bygga dialog mellan kommun och näringsliv.
2015-05-12
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-05-11. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden
2015-05-05
Protokoll från Vård- och äldreomorgsnämndens sammanträde 2015-04-27. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-05-05
Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 21 april 2015. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.
2015-04-30
En sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april - där årsredovisningen för 2014 bland annat blev godkänd.
2015-04-28
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-04-20. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-04-20
Alingsås kommun har medvetet intensifierat sin närvaro på sociala medier – allt för att invånarna ska få fler kanaler att följa vad som händer i staden.