Kommun och politik

2016-04-28
Det kommunala vatten- och avloppsnätet byggs ut. Det beslutade kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 27 april.
2016-04-28
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-04-18. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2016-04-26
Vid sammanträdet behandlades följande ärenden: Remiss angående ändrad kommungräns, Detaljplan för Alingsås - Förskola vid Borgmästarevägen 6, Detaljplan för Alingsås - Bostäder vid Kärrbogärdevägen m.m.
2016-04-22
Nya riktlinjer för direktupphandling, förslag till regemente för kommunstyrelsen, hantering av tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande med flera intressanta ärenden var uppe för diskussion och beslutsfattande i Kommunstyrelsens sammanträde 8 februari.
2016-04-22
Nolhaga slotts framtid, utvidgningen av Stadsskogens östra del, förbundsordningen för Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund, med flera intressanta ärenden var uppe för diskussion och beslutsfattande i Kommunfullmäktiges sammanträde 30 mars.
2016-04-22
E20 grävs ner för att göra plats åt en helt ny stadsdel i A+-området. Det beslutet tog en enig kommunstyrelse. Man beslutade även att ge ungdomar fria resor på sommarlovet.
2016-04-18
I morgon är det dags för andra dialogträffen om integration av nyanlända i Alingsås kommun. Denna gången hålls träffen i Missionskyrkan i Sollebrunn.
2016-04-15
Ett nytt verksamhetsområde i Sävelund, läge för fler bostäder vid Hålabäckstigen och en närmare granskning av kommunens styrning och samordning kring flyktingmottagande.
 Det var några av de spännande punkter som Kommunstyrelsen beslutade kring den 11 april. Läs hela mötesprotokollet i bifogad fil.
2016-04-07
Kaféstaden Alingsås har just lanserats som världens fikahuvudstad, the Capital of fika. Vad kan då passa bättre än att under Framtidsveckan, en vecka full av aktiviteter som fokuserar på hållbarhet, bjuda in till bytesfika? Igår fikade 70 personer loss på inte mindre än 30 kaksorter från världens alla hörn och kanter.
2016-04-05
Nu satsar Alingsås kommun på socialt ansvarsfulla upphandlingar. Kommunens bostadsbolag Alingsåshem har redan idag en pågående flerårig markskötselentreprenad där sociala krav ställts och i det kommunala bolaget Fabs upphandling av markskötsel, ställs nu skarpa sysselsättningskrav.