Kommun och politik

2015-03-30
Årsredovisningen upp i KF men återremiterades till KS och andra frågor från Kommunfullmäktige 25 mars 2015.
2015-03-27
Protokoll från Vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2015-03-23. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-03-26
Fyra kvällar. Fyra högintressanta föreläsningar på temat folkhälsa. Hälsonavet gör nu en satsning för att öka kunskapen om hur det med enkla metoder går att må bättre. Första tillfället är måndag.
2015-03-25
Revisorerna kontrollerar och granskar årligen all kommunal verksamhet och ser om den har skötts bra.
2015-03-20
Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde 2015-03-17.
2015-03-18
Årsredovisningen för Alingsås kommun gjordes klar för behandling i KF under kommunstyrelsens extrainsatta möte måndag 16 mars.
2015-03-18
Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 24 februari 2015. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.
2015-03-17
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-03-16. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden
2015-03-16
Ny chef för miljöskyddskontoret, säkerhet för äldre, diskussion om E20 och mycket mer.
2015-03-13
Tidigare i år besökte representanter från integrationsavdelningen Zambia. Nu är det omvända roller när Alingsås tar emot fyra zambiska delegater, däribland Chililabombwes borgmästare Paul Chanda.
2015-03-04
Protokoll från Miljöskyddsnämndens sammanträde 2015-02-25. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden: