Kommun och politik

2015-11-27

Följ ungdomsfullmäktige live från Grand Hotell.

2015-11-26

Den rödgröna majoriteten i Alingsås kommun kommer nu att få styra med sin egen budget. Det står klart efter ett sju timmar långt kommunfullmäktige under onsdagen. 

2015-11-23

Protokoll från utbildningsnämndens sammantraäde 2015-11-17. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

2015-11-23

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-11-19. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

2015-11-16

Studieförbundet Vuxenskolan anordnar tillsammans med Alingsås kommun en utbildning för dig som funderar på att bli god man eller förvaltare.

2015-11-11

Flerårsstrategi, tillväxtprogram och E-strategi var några av de spännande ärenden som kom upp på senaste Kommunstyrelse sammanträdet.

2015-11-06

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-10-26. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

2015-10-30

Utbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och äldreomsorgsnämnden slipper sänkt grundram för 2015. Det och mer från KF 28 oktober.

2015-10-27

Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 20 oktober 2015. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.

2015-10-27

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2015-10-13. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

2015-10-27

Protokoll från utbildningsnämnndens sammanträde 2015-10-20. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden: