Kommun och politik

2016-02-10
Protokoll från miljöskyddsnämndens sammanträde 2016-01-28. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2016-02-03
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2016-01-25. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2016-02-02
Kommunen kommer att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid på Östlyckans förskola från hösten 2016 för både förskolebarn och fritidsbarn. Sista ansökningsdagen är 21 februari.
2016-02-01
Protokoll från vård- och äldreomsorgsförvaltningens sammanträde 2016-01-25. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2016-01-25
Utvecklingen av Alingsås som e-samhälle fortsätter. Nu har Alingsås lanserat sin digitala jämförelsetjänst.
2016-01-22
Nu blir det enklare att hitta blanketter och e-tjänster via alingsas.se. Vårt nya upplägg kommer nog spara alingsåsarna både tid och kraft, menar systemanalytikern Malin Johansson.
2016-01-20
Alingsås befolkning ökar – igen. Nu är det mindre än 500 personer kvar till 40 000-strecket.
2016-01-19
Alingsåsare kommer nu att få SMS-aviseringar vid störningar i kommunens dagliga drift eller vid kritiska avbrott eller händelser.
2015-12-29
Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2015-12-15. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-12-28
<p>Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-12-14. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:</p>
2015-12-22
<p>Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-15. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:</p>