Kommun och politik

2015-06-25
Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 16 juni 2015. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.
2015-06-18
Spårbyte kommer att göras på sträckan Alingsås-Göteborg under perioden 26 juni-23 augusti. Detta gör att vissa turer ställs in.
2015-06-18
Spårbyte kommer att göras på sträckan Alingsås-Göteborg under perioden 26 juni-23 augusti. Detta gör att vissa turer ställs in.
2015-06-17
Ett stort steg mot en ny kommunal näringslivsorganisation togs i kommunstyrelsen den 15 juni.
2015-06-17
Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2015-06-15. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-06-17
Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2015-06-16. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-06-15
Kommunens vårbokslut gav resultat direkt.
2015-06-12
Vissa av kommunens förvaltningar har begränsade öppettider under sommar- och semesterperioder.
2015-06-12
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-06-08. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-06-09
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-06-08. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-06-02
Vattentäkter, minnesmärken och koncernbudget. Det var några av de saker det diskuterades, och beslutades om, på Kommunfullmäktige 27 maj.