Kommun och politik

2014-10-16
Ett stort tack till alla ungdomar för en stor insats i sommar och till alla arbetsplatser för att ni är med och hjälper.
2014-10-16
Socialdemokraten Lennart Allbro blir kommunfullmäktiges ordförande under den kommande mandatperioden.
2014-10-14
Kommunen vill ha förutsägbara hyror och riktlinjer visar vägen mot framtidens byggande. Detta och mer togs upp på KS senaste möte.
2014-10-06
Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 23 september 2014. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.
2014-10-02
Protokoll från Miljöskyddsnämndens sammanträde 2014-09-29. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-10-01
Protokoll från Tekniska nämnden sammanträde 2014-09-23. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-09-29
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2014-09-22. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-09-29
Har du fått en enkät hem i brevlådan om kommunen? Ta i så fall chansen att tycka till om Alingsås!
2014-09-25
Protokoll från Vård-och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2014-09-22. Vid sammanträdet behandlade följande ärenden:
2014-09-25
Kommunen vill gå med i tolkförmedling och vi får ny plattform för jämställdhet. Det beslutades under KF:s senaste möte.
2014-09-25
Alingsås är Sveriges instagramvänligaste kommun. Det är budskapet i Alingsås nya kampanj.