Kommun och politik

2015-10-07
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-09-28. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-10-05
Centralisering av tekniska nämndens kapitalkostnader, svar på interpellation och motion rubriker i senaste kommunfullmäktige.
2015-10-02
I avsnitt två av kommunens poddsatsning En slät podd, träffar vi näringslivsstrateg Anna Davidsson och pratar Lights in Alingsås.
2015-09-29
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-09-28. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-09-28
Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2015-09-21. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-09-25
Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2015-09-22. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden
2015-09-16
Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2015-09-08. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-09-16
Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 25 augusti 2015. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.
2015-09-15
Nu får blivande husköpare i Alingsås chansen att bli mer kunniga innan de köper sitt första hus.
2015-09-14
Alingsås kommun fortsätter sin tillgänglighetssatsning med digitala medier. Efter webb-TV kommer nu podd och dessutom besöker kommunikationsenheten PRO.
2015-09-04
Höstens första Kommunfullmäktige är till ända och en rad intressanta frågeställningar diskuterades.