Kommun och politik

2015-01-28
Protokoll från Miljöskyddsnämndens sammanträde 2015-01-14. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-01-28
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-01-12. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-01-19
Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 7 januari 2015. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.
2015-01-16
Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde 2015-01-13. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-01-15
Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2015-01-12. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-01-15
Protokoll från Kultur- och friitdsnämndens sammanträde 2015-01-14. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2015-01-13
Under måndagen valdes under kommunstyrelsens möte representanter till bland annat kommunstyrelsens arbetsutskott.
2014-12-19
Noltorp ska bli den första hälsocertifierade stadsdelen i landet. Det är ett av målen med projektet Hälsonavet.
2014-12-18
Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2014-12-16. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-12-18
Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde 2014-12-16. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-12-18
Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2014-12-15. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden: