Kommun och politik

2014-11-26
Klottervägg, laserdomehall och LAN. Det är några av punkterna på dagordningen när Ungdomsfullmäktige sammanträder.
2014-11-26
Val av ordförande, ungdomsråd, ärenden, debatt m.m
2014-11-25
Cykelväg flyttas från skolgård och nya parkeringar och ny cykelbana planeras. Det här och mycket mer togs upp på KS senaste möte.
2014-11-25
Noltorp ska bli den första hälsocertifierade stadsdelen i landet. Det är ett av målen med projektet Hälsonavet.
2014-11-21
Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde 2014-11-18. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-11-20
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2014-11-17. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-11-20
Nu har det nya styret i Alingsås kommun presenterat sin flerårsstrategi och budget för 2015-2018.
2014-11-20
Nya ordföranden till kommunens olika nämnder har nu utsetts. Ny ordförande för kommunstyrelsen är Joakim Järrebring (S).
2014-11-17
Alingsås är en av de kommuner som växer snabbast i hela regionen. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.
2014-11-12
Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2014. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.
2014-11-11
Brobacka bör få bättre skyltning, parkansvar ses över och skatten oförändrad. Detta och mer diskuterades på KS senaste möte.