Kommun och politik

2014-12-17
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2014-12-15. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-12-16
Protokoll från Miljöskyddsnämndens sammanträde 2014-12-01. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-12-11
Borgerlig budget antagen och nätsäkerhet utreds . Detta och mycket mer togs upp på KF:s senaste möte.
2014-12-10
Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 18 november 2014. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.
2014-12-09
Alingsåsarna är både nöjdare med sin bostadsort och med kommunens verksamheter än genomsnittssvensken.
2014-12-09
Solenergi ska värma upp nytt badhus och fler ska ta cykeln till jobbet. Detta och mycket mer togs upp på KS senaste möte.
2014-12-04
Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2014-11-25. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-12-03
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2014-11-24. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-12-02
Protokoll från Vård - och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2014-11-24. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-11-27
Höjd VA-taxa men oförändrad kommunalskatt. Detta och mer diskuterades på KF:s möte igår.
2014-11-25
Cykelväg flyttas från skolgård och nya parkeringar och ny cykelbana planeras. Det här och mycket mer togs upp på KS senaste möte.