Kommun och politik

2014-06-24
Protokoll från Barn-och ungdomsnämndens sammanträde 2014-06-17. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-06-19
Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2014-06-10. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-06-19
Protokoll från Miljöskyddsnämndens sammanträde 2014-06-16. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-06-19
Protokoll från Vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2014-06-16. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-06-17
Satsningar på Bjärkes image och mer pengar till barn- och ungdom var några av de frågor som man beslutade om på KS:s senaste möte.
2014-06-17
Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde 2014-06-10. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-06-16
Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2014-06-09. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-06-12
Här är kortfattad information om de ärenden som behandlades på kommunkommunfullmäktiges möte den 11 juni.
2014-06-04
Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 20 maj 2014. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.
2014-04-11
Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde 2014-04-08. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-03-11
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2014-03-10. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden: