Kommun och politik

2016-06-21
Exploatering, ekonomi och demokrati var några av frågorna på bordet när kommunstyrelsen sammanträdde 20 juni.
2016-06-20
Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 14 juni 2016. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.
2016-06-17
En kraftfull handlingsplan för att se till att verksamheterna håller budgeten. Det var ett av besluten i kommunfullmäktige 15 juni.
2016-06-16
Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-06-13. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2016-06-15
Protokoll från Utbildningsnämnden sammanträde 2016-06-14. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2016-06-15
Nu är första språkskolan för ensamkommande ungdomar igång på Hjälmareds folkhögskola.
2016-05-30
Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 17 maj 2016. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.
2016-05-26
Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2016-05-17. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2016-05-26
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2016-05-16. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2016-05-26
Hälsoveckan i Noltorp, mellan den 9 och den 15 maj, bjöd på flera roliga aktiviteter.
2016-05-13
Under tre dialogträffar har företrädare för socialtjänsten, integrationsavdelningen, arbetsförmedlingen och föreningslivet mött allmänheten för att prata om integration.