Kommun och politik

2014-10-30
Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2014-10-21. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-10-30
FP vill göra hundra företagsbesök och hyror ska bli mer förutsägbara. Det här och mycket annat diskuterades på KF:s möte igår.
2014-10-28
Protokoll från Miljöskyddsnämndens sammanträde 2014-10-27. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-10-28
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2014-10-20. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.
2014-10-22
Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2014-10-20. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-10-16
Socialdemokraten Lennart Allbro blir kommunfullmäktiges ordförande under den kommande mandatperioden.
2014-10-14
Kommunen vill ha förutsägbara hyror och riktlinjer visar vägen mot framtidens byggande. Detta och mer togs upp på KS senaste möte.
2014-10-06
Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 23 september 2014. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.
2014-10-02
Protokoll från Miljöskyddsnämndens sammanträde 2014-09-29. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-10-01
Protokoll från Tekniska nämnden sammanträde 2014-09-23. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2014-09-29
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2014-09-22. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden: