Kontakt Alingsås kommun

Önskar du ett extra personligt stöd i samtalet med oss, erbjuder vi Teletal alternativt Taltjänst.

 

Telefon huvudväxel: 0322-61 60 00

Öppettider måndag-torsdag kl. 08.00-17.00 och fredagar kl. 08.00-16.00.

Adress: Alingsås kommun, 44181 Alingsås
Hitta på karta: Kommunledningskontoret (Rådhuset).

E-post:kommunstyrelsen [at] alingsas [dot] se 
(OBS, om du vill få en snabbare hantering av ditt ärende, hittar du e-postadresser till respektive nämnd under nedanstående organisation). 

Kommunledningskontoret

Kommundirektör, stab, ekonomiavdelning, personalavdelning, kommunikationsenhet, näringslivsenhet, samhällsplaneringsenhet, IT, kansli mm.

Barn- och ungdomskontoret

Förvaltningschef, stab, central administration, central utveckling, förskola, grundskola, fritids, pedagogisk verksamhet/dagbarnvårdare.

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningschef, stab, bygglov, planer, kommunens kartor, mark och exploatering, adressättning och lägenhetsregister. 

Kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningschef, stab, föreningsservice, evenemang, kulturhus, bibliotek, museum, Kabom, Event och ungdomcenter, kulturskolan, Nolhagahallens sim - och sportanläggning, Nolhalla ishall, Nolhaga djurpark, Bjärkehallen/ Växthuset, uteanläggningar, lokaluthyrning.

Miljöskyddskontoret

Förvaltningschef, stab, livsmedel, miljöskydd, natur och hälsa.  

Socialförvaltningen

Förvaltningschef, Planeringsavdelning, Serviceavdelning, Individ- och Familjeavdelning och Utföraravdelning.

Tekniska förvaltningen

Förvaltningschef, stab, administration, gatuavdelningen, park -och naturavdelningen, vatten- och avloppsverket samt avfallshantering. 

Utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef, stab, Alströmergymnasiet inkluderande Farkostens gymnasium, Campus högskola på distans, Integrationsavdelningen, Vuxenutbildningen.

Vård- och äldreomsorgsförvaltningen

Förvaltningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, planeringsavdelningen, myndighetsavdelningen, hälso- och sjukvårdsavdelningen, avdelning kvarboende och äldreboendeavdelningen

Kommunala bolag m.m.

Länkar till Fabs, Alingsås energi, Alingsåshem

Organisation

Så här är Alingsås kommun är organiserad

Press