Kontakt Alingsås kommun

Önskar du ett extra personligt stöd i samtalet med oss, erbjuder vi Teletal alternativt Taltjänst.

Öppettider under sommaren

Vissa av kommunens förvaltningar har begränsade öppettider under sommar och semesterperioder. Vissa specifika yrkesgrupper kan därför vara svåra att nå under kortare tid.

Planerar du att besöka eller ringa någon av kommunens verksamheter under denna tid, så ta kontakt i god tid eller hör av dig till kommunens växel.
Om inga specifika tider är angivna, gäller ordinarie öppettider.

Växel/reception på kommunledningskontoret

Adress: Rådhuset, Stora torget 1
Tfn: 0322-61 60 00
Öppettider i sommar: 
Reception 15 juni - 17 augusti, mån-fre kl. 07.30-16
Växel 15 juni - 17 augusti, mån-fre kl. 07.50-16

Barn- och ungdomsförvaltningen

Adress: Kungsgatan 7
Tfn: 0322-61 63 50
Öppettider i sommar: 6 juli-3 augusti, måndag-fredag kl. 09.00-12.00, 13.00-15.00

Samhällsbyggnadskontoret, miljöskyddskontoret och tekniska förvaltningen

Adress: Sveagatan 12
Tfn: 0322-61 62 60
Öppettider i sommar:  29 juni – 7 augusti, måndag-fredag kl. 08.00-12.00

Socialförvaltningen

Adress: Sidenvägen 7 D
Tfn: 0322-61 66 40
Öppettider i sommar: 15 juni - 17 augusti, måndag 08:00-17:30, tisdag-torsdag 08:00-15:30, fredag 08:00-16:00, Lunchstängt 12:00-13:00

Vuxenutbildningen

Adress: Utbildningens hus/Östra Ringgatan 16
Tfn: 0322-616560
Öppettider i sommar: 29 juni – 3 juli öppet måndag-fredag kl. 09:00 - 12:00, stängt 6 juli – 31 juli, 3 augusti – 7 augusti öppet måndag – fredag kl. 09:00-14:00

 

Ordinareie öppettider

 

Telefon huvudväxel: 0322-61 60 00

Öppettider måndag-torsdag: 07.50-17.00; fredagar: 07.50-16.00.

 

Adress: Alingsås kommun, 44181 Alingsås
Hitta på karta: Kommunledningskontoret (Rådhuset).

E-post:kommunstyrelsen [at] alingsas [dot] se 
(OBS, om du vill få en snabbare hantering av ditt ärende, hittar du e-postadresser till respektive nämnd under nedanstående organisation). 

Kommunledningskontoret

Kommundirektör, stab, ekonomiavdelning, personalavdelning, kommunikationsenhet, näringslivsenhet, samhällsplaneringsenhet, IT, kansli mm.

Barn- och ungdomskontoret

Förvaltningschef, stab, central administration, central utveckling, förskola, grundskola, fritids, pedagogisk verksamhet/dagbarnvårdare.

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningschef, stab, bygglov, planer, kommunens kartor, mark och exploatering, adressättning och lägenhetsregister. 

Kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningschef, stab, föreningsservice, evenemang, kulturhus, bibliotek, museum, Kabom, Event och ungdomcenter, kulturskolan, Nolhagahallens sim - och sportanläggning, Nolhalla ishall, Nolhaga djurpark, Bjärkehallen/ Växthuset, uteanläggningar, lokaluthyrning.

Miljöskyddskontoret

Förvaltningschef, stab, livsmedel, miljöskydd, natur och hälsa.  

Socialförvaltningen

Förvaltningschef, Planeringsavdelning, Serviceavdelning, Individ- och Familjeavdelning och Utföraravdelning.

Tekniska förvaltningen

Förvaltningschef, stab, administration, gatuavdelningen, park -och naturavdelningen, vatten- och avloppsverket samt avfallshantering. 

Utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef, stab, Alströmergymnasiet inkluderande Farkostens gymnasium, Campus högskola på distans, Integrationsavdelningen, Vuxenutbildningen.

Vård- och äldreomsorgsförvaltningen

Förvaltningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, planeringsavdelningen, myndighetsavdelningen, hälso- och sjukvårdsavdelningen, avdelning kvarboende och äldreboendeavdelningen

Kommunala bolag m.m.

Länkar till Fabs, Alingsås energi, Alingsåshem

Organisation

Så här är Alingsås kommun är organiserad

Press