Portugal
Portugisiskt besök blev snabbt besvarat

Internationellt samarbete spirar

Första internationella samverkansträffen med Alingsås som huvudort i nya internationella samarbetet är över. Portugiserna från Santa maria da feira svarade snabbt med att bjuda in Alingsås Business Center söderöver - för att höra mer om organisationen och närmare samarbete.

Alingsås roll som huvudort i det uppgraderade EU/Erasmusfinansierade internationella nätverket är igång.
Första träffen på hemmaplan genomfördes under en vecka i november och efteråt en vecka fulla av diskussioenr kringa allt från företagande till digitalisering, läggs nu planerna på hur samarbeten kan intensifieras på olika sätt.
Portugiserna, som bland annat intresserat sig för hur deras kork ska kunna bli en hållbar exportprodukt till bland annat Alingsås och Sverige, bjöd snabbt tillbaka.

Mellan 4-7 december är representanter från Alingsås Business Center på plats i Santa maria da feira för att bland annat berätta om sin organisationsstruktur, en lösning som har intresserat flera av de andra inblandade grupperna.
Företagskluster, utbytesstudenter och andra utbyten har också diskuterats.

Förutom Alingsås och Santa maria da feira består nätverket av stadsdelarna Prag7 (Tjeckien), Lewisham, London (England) samt kommunen Reggio Emilia (Italien).