Magnus Thordmark: Ett bra år över all förväntan

Luciatider och julmys. Ljuset från Lights in Alingsås har vackert gått över i ny skepnad av ljuskronor och julbelysning. Det strålar om Alingsås. Faktiskt inte bara i oktober, november eller december för den delen.

Jag tänker närmast på att det är full fart i Näringslivet och som en konsekvens av det, också i ABC:s verkstad. Precis som det varit hela året. 

Personligen har jag haft möjlighet att delta i många bra dialoger med företagare i olika forum, som inbjuden gäst eller vid ABC:s aktiviteter. Arbetet med att förbättra företagsklimatet i Alingsås är vår främsta uppgift. Vi har varit igång i snart ett år och flera åtgärder och aktiviteter har genomförts och mer är på gång. 12 bra månader helt enkelt, men ett år går snabbt och det är lätt att glömma - så varför inte påminna sig om 12 bra saker som genomförts eller är på gång nu. Utan inbördes ordning, här kommer en sån lista:

Bra sak 1: Etablering av funktionen Företagslots hos ABC där företag kan få återkoppling inom fem arbetsdagar

Bra sak 2: Test av nytt arbetssätt med beredningsgrupp med handläggare inom Mark och exploatering, Bygglov, Miljöskydd och Etablering

Bra sak 3: Informationsträffar och utbildning för företag inom Upphandling och Egenkontroll där kommunens Upphandlingsenhet och Miljöskyddsförvaltningen deltar. Liksom seminarier för hållbar utveckling, framtidens industri och ledarskap.

Bra sak 4: Utbildningsdag kommer att genomföras i januari där politiker, tjänstemän och företagare diskuterar olika situationer som kan uppstå i företagarens kontakt med kommunen. Syftet är att skapa samsyn kring förbättringsmöjligheter.

Bra sak 5: Ett flertal företagsbesök, möten med företagsorganisationer och workshops för att fånga de behov näringslivet har ligger till grund för strategierna inom handel-, besöks- samt industri- och tjänstenäringen.

Bra sak 6: Ett Servicekontor kommer att öppna i Sollebrunn och vad det ska innehålla planeras tillsammans med bl a Bjärke Företagarförening.

Bra sak 7: Ökat engagemang från Stadsutvecklingsgruppen där Fastighetsägarnas styrelse och kommunens nyckelpersoner inom stadsutveckling träffas och utbyter information.

Bra sak 8: Alingsås Näringslivsråd har format ABC och dess verksamhet med god förankring inom både företagsorganisationerna och kommunen. 

Bra sak 9: Hur vi tillsammans ska utveckla en attraktiv och hållbar konsumtion i Alingsås och bli Årets stadskärna 2019 var temat för den workshop som samlade ett sextiotal politiker, tjänstemän, fastighetsägaren och representanter för utbudet.

Bra sak 10: Tillsammans med lokal representation från Lantbrukarnas riksförbund och företag så deltar vi i projekt med syfte att stärka kopplingen mellan stad och land med fokus på matproduktion, besöksnäring och hållbara transporter.

Bra sak 11: Industriskola och ett fjärde Gymnasieår inom IT är resultat av samverkan mellan engagerade företagare och skolan samt ABC och Campus Alingsås.

Bra sak 12: Kontinuerlig mätning av kommunens Nöjd-Kund-Index genom kundenkäter till företag påbörjas under 2017

Förutom ovanstående så utbildar vi unga vuxna till att bli evenemangsvärdar och marknadsför platsvarumärket Kaféstaden Alingsås internationellt som The Capital of Fika. Vi håller på att sammanställa hur många press- och bloggbesök vi egentligen har haft, och det är från så vitt skilda håll som Italien, Belgien och till och med USA. Internationellt är vi nu även navet för ett EU-samarbete mellan fem europeiska kommuner med ökat utbyte och samarbete. Vi är med och skapar stor efterfrågan och uppskattade upplevelser av att besöka och handla i Alingsås tre centrala handelsområden Stadskärnan, Vimpeln och Bolltorp. För befintliga och nya Alingsåsföretag så planerar vi för ny - och marknadsför tillgänglig verksamhetsmark. 

Ett tack till alla engagerade företagare och medarbetare för din insats för Alingsås som den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter, är på sin plats.
Liksom en önskan om God jul och Gott nytt år tills vi ses nästa år.
Då är känslan att allt bara kan bli ÄNNU bättre.