Omsorg, hjälp

Aktuellt

stenar som ligger i form av ett hjärta
2014-10-28
Har du eller någon i din närhet rättigheter enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)?
2014-10-28
De äldre som bor på våra särskilda boenden trivs bra och de trivs dessutom bättre än vad man gör i landet i stort.
2014-10-16
Den 14 oktober var det dags för invigning och öppet hus i samlingslokalen på det nya Trygghetsboendet Afzelii i Alingsås.
2014-10-16
ca 120 personer från hela landet samlades i Alingsås för en för staden unik tillgänglighetskonferens.
Kräftskiva
2014-10-06
En mycket lyckad kräftskiva för både boende och personal.
kanelbullar
2014-10-03
Dagarna firades på våra äldreboenden och Träffpunkter i kommunen.
Ängabogården
2014-10-02
Onsdagen den 1 oktober tog Frösunda Omsorg AB över driften av de två äldreboendena Ängabogården och Kaptenen.
äpple
2014-09-11
En föreläsning med Ola Polmé 10 november
2014-09-03
Idén är att etablera ett närvårdsteam i Alingsås.