Omsorg, hjälp

Aktuellt

2014-04-14
Kommunen har upphandlat en ny leverantör av vård och omsorg på äldregårdarna Ängabogården och Kaptenen.
Bjärkegården
2014-04-07
Vecka 15 börjar ombyggnaden av det så kallade "G-huset" på Bjärkegården, alltså Trollhättevägen 22.
schematisk bild över fördelarna med NPÖ
2014-03-26
Ett system som möjliggör tillgång till viktig journalinformation för behörig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Bilder och symboler på barn och föräldrar
2014-03-24
I veckan sprider vi information om vårt arbete med verksamheten Home-Start till andra kommuner, vid en rikskonferens.
Reminiscensrum på Hagagården
2014-03-20
Här finner du ett reportage om aktivering på Hagagårdens boende, för personer med demenssjukdom.
Hagagården
2014-03-11
Onsdagen den 12 mars 2014 flyttar Rosen och Syrenen på Hagagården till nyrenoverad lokaler på Hagagården våning 3.
äpple
2014-03-06
Välkommen till en informationskväll om olika boendeformer för äldre och personer med en funktionsnedsättning i Alingsås kommun.
Flicka som ler
2013-01-09
Alingsås kommun erbjuder Home-Start familjekontakt som stöd och hjälp till småbarnsfamiljer.