Omsorg, hjälp

Aktuellt

2015-02-23
Idag fattade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om att låta MedPro Clinic öppna vårdcentral i Noltorp. Planerad driftstart är i juni 2015.
Clown ligger på golvet och spelar ukulele
2015-02-09
Välkommen lördag 28 februari kl 11–13 på roligt treårskalas för barn, unga och deras familjer.
Stenar på sand - stenarna formar ett hjärta
2015-02-04
Välkommen till vårens informationsmöten om LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Flicka som ler
2013-01-09
Alingsås kommun erbjuder Home-Start familjekontakt som stöd och hjälp till småbarnsfamiljer.