Omsorg och hjälp

cykel i det gröna
2014-06-24
Om ni behöver få kontakt med en samordnare på Träffpunkterna under sommaren så gäller telefonnumren nedan.
2014-06-23
Tillgänglighet och delaktighet – en utmaning för alla
ungdomar som spelar och sjunger
2014-06-19
Ungdomar som feriearbetar i Alingsås kommun har förgyllt dagen för många på Träffpunkt Brunnsgården.
2014-06-18
Idag hålls en avslutningskonferens för projektet Plug-In, som hjälpt unga att fullfölja sina studier eller komma in i arbetslivet.
2014-06-12
Häromdagen ordnades en grillfest på Brunnsgården.
2014-06-11
Måndagen den 5 juni invigdes den nya avdelningen Lunden på Hagagården.
2014-05-28
Certifieringen innebär att arbetsgivare och utbildningsanordnare inom vård och omsorg i Alingsås stärker sin samverkan.
2014-05-23
I ett strålande solsken samlades på torsdagen ett 80-tal frivilliga seniorer till en trevlig dag på Gräfsnäs slottscafé.
2014-04-07
Vecka 15 börjar ombyggnaden av det så kallade "G-huset" på Bjärkegården, alltså Trollhättevägen 22.
2014-03-26
Ett system som möjliggör tillgång till viktig journalinformation för behörig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
2014-03-20
Här finner du ett reportage om aktivering på Hagagårdens boende, för personer med demenssjukdom.
2013-01-09
Alingsås kommun erbjuder Home-Start familjekontakt som stöd och hjälp till småbarnsfamiljer.