Omsorg och hjälp

barn som står på huvudet i gräs
2014-08-21
Inspiration, kunskap och energi – för dig som har barn 3–12 år. Anmäl dig gärna nu, men senast 19 september.
skor som flyger i luften
2014-08-21
Vara tonårsförälder - inspiration, kunskap och energi för dig som har tonåringar. Anmäl dig gärna nu, men senast 3 oktober.
cykel i det gröna
2014-06-24
Om ni behöver få kontakt med en samordnare på Träffpunkterna under sommaren så gäller telefonnumren nedan.
2014-06-23
Tillgänglighet och delaktighet – en utmaning för alla
2014-05-28
Certifieringen innebär att arbetsgivare och utbildningsanordnare inom vård och omsorg i Alingsås stärker sin samverkan.
2014-05-23
I ett strålande solsken samlades på torsdagen ett 80-tal frivilliga seniorer till en trevlig dag på Gräfsnäs slottscafé.
2014-04-07
Vecka 15 börjar ombyggnaden av det så kallade "G-huset" på Bjärkegården, alltså Trollhättevägen 22.
2014-03-26
Ett system som möjliggör tillgång till viktig journalinformation för behörig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
2013-01-09
Alingsås kommun erbjuder Home-Start familjekontakt som stöd och hjälp till småbarnsfamiljer.