Välja utförare av hemtjänst

I den bifogade filen nedan hittar du blankett för val av utförare inom hemtjänst.

Blanketten går att fylla i på datorn. Skriv därefter ut den och skicka till:

Vård och äldreomsorgsförvaltningen
Kungsgatan 9
441 81 Alingsås

För mer information, se sidan om hemtjänst.