Snart kan sjuka och funktionshindrade resa billigare med Västtrafik.

Nu lanseras Västtrafiks Intygskort

Från och med 1 december 2016 kan den som har sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning resa kollektivt billigare.

Den som har Försäkringskassans intyg för förmånstagare kan beställa ett särskilt Intygskort från Västtrafik. Kortet är kostnadsfritt och fungerar bara som intyg och går inte att produktladda. Kunden köper själv en periodbiljett ungdom 30 eller 90 dagar i Västtrafik To Go eller på något av Västtrafiks försäljningsställen. Erbjudandet gäller enbart dessa periodbiljetter och inte till exempel 365-dagarsbiljetter, kontoladdning eller enkelbiljetter. Medföljandeerbjudandet (res 4 för 1) gäller inte.

Intygskortet är personligt. Vid en biljettkontroll ska resenären kunna visa giltig biljett, Intygskort samt legitimation med samma namn som på Intygskortet. Kortinnehavaren ansvarar själv för att beställa ett nytt Intygskort när det nuvarande går ut, det kan göras upp till två månader före kortets sista giltighetsdatum.

Läs mer och beställ intygskort på https://intygskort.vasttrafik.se/