Förbindelsekort

Välkommen till Alingsås bibliotek!

Att låna är gratis
Om lånekortet försvinner – anmäl det till biblioteket
Målsman ansvarar för de böcker barnen lånar.

Bibliotekets låneregler

Låntagaren förbinder sig att:

  • Återlämna lånade böcker och annan media på utsatt tid.
  • Uppvisa lånekort vid lån
  • Följa övriga låneregler som finns på biblioteket.
  • Barn från 6-18 år skall lämna förbindelsekort för att få lånekort.
  • Barn får inte låna spelfilm. (undantag om målsman är med på biblioteket)

------------------------------------------------------------------------------------

Förbindelsekort

Barnets efternamn                               Barnets förnamn

Adress

Postnummer                                           Postort

Telefon                                                      E-post

Barnets personnummer

______

Målsmans underskrift

------------------------------------------------------------------------------------

www.alingsas.se/bibliotek