Biblioteksfakta

Siffror i urval

Bestånd 2011

Totalt - exkl. e-media  139 908 volymer,
Varav
Ljudböcker på cd och mp3: 2 013
Talböcker, daisy: 2 463
Musikcd-skivor: 2 278
Videofilmer, DVD: 521
Cd-rom, spel och kurser:  238
Tidskrifter: 242
*svenska dagstidningar: 36
*utländska dagstidningar 8

* I tidningsdatorn på huvudbiblioteket finns databasen Library Press display som innehåller 1700 elektroniska dagstidningar och tidskrifter. Tidningarna kommer från 92 länder och är på totalt 48 olika språk. Library PressDisplay ger tillgång till det senaste numret i realtid och visar en digital kopia av papperstidningen som ligger ute i 60 dagar.

E-media

Btj musikwebb - populärmusik, över 4 miljoner låtar att ladda ner för lån.
Här finns även ett stort antal klassiska verk att ladda ner.
E-lib böcker i digital form att ladda ner och läsa samt ljudböcker i strömmande format.
Ca 2 850 titlar
 
Laddas el. lyssnas på från egen dator.
Läs mer

      
Databaser som biblioteket  prenumererar på  - fria att söka i på biblioteket

13 st online + ett antal på cd-skivor.
Dessa kan läsas från biblioteket med undantag för ett fåtal där man även kan logga in hemifrån med sitt låntagarkort.  
Läs om vilka databaser som finns!

     
Låntagare  

29 035

Besök 

297 264 kom till Alingsås bibliotek (2011)
107 499 kom till bibliotekets internetsidor (2011)

Utlån 

ca 318 542 utlån totalt    

Antal besökare på programverksamhet, studiebesök / klassbesök, bokprat (föräldramöten, BVC mm)

7 879

Datorer, publika  

Huvudbiblioteket: 18 st.
Varav

7 internetdatorer
1 släktforskardator
1 ordbehandlare
6 st datorer för sökning i katalogen
1 tidningsdator
1 referenssökningsdator
1 dator för datortidsbokning

Ingared: 1 st
Sollebrunn:
2 st  internetdatorer
1 dator för katalogsökning
+ datorer för Lärcenter Sollebrunn