Fjärrlån - lån från andra bibliotek

Bok

Du kan fjärrlåna böcker som inte finns på Alingsås bibliotek. En fjärrlåneansökan görs antingen i bibliotekets informationsdisk eller elektroniskt via bibliotekets katalog.

Tidskrift

Tidskrifter skickas inte som fjärrlån. Däremot går det bra att beställa en artikelkopia.
Artiklar beställs i bibliotekets informationsdisk eller elektroniskt via bibliotekets katalog.
Innan du beställer:
Kontrollera först om boken eller tidskriften finns vid Alingsås bibliotek via bibliotekets katalog

Hur lång tid tar det innan boken kommer?

Ca 1 – 2 veckor. Om den beställda boken är utlånad dröjer det längre.

Hur får jag besked att boken har kommit?

Du får ett reservationsmeddelande som brev hemskickat eller, om du så önskar, som ett mail. Du kan själv skriva in eller ändra din e-postadress på Ditt konto i bibliotekets katalog. Kom ihåg att bocka i rutan "aktiv"

Avhämtning av fjärrlån

Din fjärrlånebok finns att hämta i öppen hylla på biblioteket.
Böckerna står sorterade efter ID-nummer. Detta nummer står på ditt reservationsmeddelande.
Boken lånas och återlämnas i bibliotekets bokautomater.

Lånetid

Det bibliotek som boken ursprungligen lånas från avgör hur lång lånetiden blir, om boken går att låna hem, om den går att låna om mm.
Lånetiden startar när boken lånas ut från ursprungsbiblioteket.
Transport av boken till och från Alingsås bibliotek ingår i lånetiden. Hit räknas även den tid som boken står på hylla i avvaktan på uthämtning. Följden av detta kan bli att lånetiden i vissa fall blir mycket kort.

Vissa högskole- och universitetsbibliotek har två återlämningsdatum. En kort, s k garanterad lånetid, på ca 2 till 3 veckor och ett sista återlämningsdatum. Detta datum står angivet både på lånekvittot och på  Ditt konto i bibliotekets katalog.

Om annan låntagare ställer sig i kö på boken måste den genast återlämnas efter att den korta garanterade lånetiden är slut. Ett meddelande skickas då till dig om detta. Om du inte hört något från biblioteket kan du behålla boken fram till det sista datumet.

Omlån

Kontakta biblioteket [dot] alingsas [at] alingsas [dot] se (Alingsås bibliotek)  0322-61 66 01, innan lånetiden är slut. Du kan behålla boken till dess du har fått ett besked från biblioteket.

Avgifter

  • Bok 10 kr
    Avgiften tas ut även om fjärrlånet avbeställs eller inte avhämtas.
  • Artikel 50 kr

Betalning sker vid hämtningstillfället.

Vad kan jag inte fjärrlåna?

  • Böcker som är äldre än 100 år.
  • Ljudböcker, musikinspelningar och spelfilmer.
  • Böcker som finns på Alingsås bibliotek och böcker som av kvalitetsskäl inte köpts in till Alingsås bibliotek.

 

Telefon informationsdisk 0322-61 66 01
www.alingsas.se/bibliotek