Låneavtal

Avgifter Lånekort PINkod Pul - behandling av personuppgifter Registrering av lån  Lånetid Ersättning förstört och förkommet material

Lånekort

Lånekortet gäller på huvudbiblioteket och på filialerna i Sollebrunn och Ingared.
För elever på Alströmergymnasiet gäller också kortet på gymnasiebiblioteket.
För att biblioteket skall fungera för alla, måste du följa lånereglerna.

För att vi skall kunna ge dig ett lånekort, måste du samtycka till att dina personuppgifter läggs in i ett datorbaserat låntagarregister.
Uppgifterna i detta är tillgängliga endast för bibliotekspersonalen.
Du måste också förbinda dig att följa bibliotekets låneregler.
För att barn och ungdomar 6-18 år skall få ett lånekort måste målsman skriva under ett förbindelsekort, som lämnas till biblioteket. Längst ner på sidan finns en länka att klicka på för att skriva ut förbindelsekort.

Lån och lånetid

Lånetiden varierar beroende på typ av medier. Återlämningsdatum får du besked om när du lånar.
Vid reservationskö på fler än 3 vid utlåningstillfället blir lånetiden 14 dagar på tryckta böcker och ljudböcker för vuxna.

Du har ansvar för utlånat material till dess att lånet är avregistrerat. Skadas eller försvinner det du lånat måste du ersätta detta.

Försenade lån

Om du inte lämnar tillbaka det du lånat i tid, måste du betala en övertidsavgift.
Dröjer det med återlämningen, skickar vi en påminnelse.
Lämnar du trots detta inte tillbaka det du lånat, får du en räkning på kostnaden för detta. Lämnar du tillbaka det du lånat, behöver du endast betala övertidsavgiften.
Ej reglerade skulder lämnas vidare till inkasso.
Har du böcker och andra medier hemma för länge eller på annat sätt inte följer reglerna, spärras ditt lånekort.
Spärren hävs så snart skulden reglerats.

Registrering

De böcker och andra medier du lånar eller beställer dataregistreras. Uppgifterna är skyddade.
Uppgifterna ligger kvar i registret i ett dygn efter återlämning, därefter raderas uppgifterna.
Orsaken till att uppgifterna ligger kvar under ett dygn är att biblioteket ska ha möljlighet att spåra material som inte har blivit återlämnat i ett fullständigt skick.
Endast det du har hemma för tillfället, det du beställt eller det som återlämnats inom ett dygn som finns i dataregistret.
Har du skulder till biblioteket, finns också dessa i registret.

PIN-kod

När du skaffar lånekort får du även fylla i ett fyrasiffrigt lösenord en s.k. PIN-kod.
Denna kod använder du i kombination med det elvasiffriga nummer som står på lånekortet.
Detta används för att logga in på dina egna sidor i bibliotekskatalogen om du vill se dina lån, låna om eller reservera. 
Koden används även för att boka bibliotekets datorer.
Om du ej har PIN-kod kontakta bibliotekets personal.

Lånekortet - en värdehandling

Lånekortet är en personlig värdehandling.
Du har ansvar för allt som lånas på ditt kort.
Har du gett ditt barn möjlighet att få ett lånekort, är du som målsman ansvarig för det som lånas på kortet.
Om du förlorar lånekortet, skall du anmäla det till biblioteket så fort som möjligt.
Kortet spärras då och därmed förhindras att någon annan använder det. Förlorar du ditt lånekort, måste du betala en avgift för att få ett nytt.

Behandling av personuppgifter - PuL

Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204), PuL, all behandling av personuppgifter.
Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot att de personuppgifter de lämnar till biblioteket, behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten.

De personuppgifter som behandlas är namn, adressuppgifter och personnummer.
Biblioteken behöver registrera sådana uppgifter för att kunna fullgöra sitt avtal med låntagaren.
Uppgifterna används bl.a. för registrering av beställningar och lån samt för statistik.

Den som vill få information om sina egna personuppgifter som Alingsås bibliotek behandlar, kan begära det skriftligt hos Alingsås bibliotek.
Anser man att uppgifterna är felaktiga, har man rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Begäran om information eller rättelse kan göras skriftligt på adress: Alingsås bibliotek, 441 81 Alingsås

Avgifter på Alingsås bibliotek

Bibliotekskort

 • Första kortet                 Gratis
 • Ersättningskort vuxen     25:-
 • Ersättningskort barn       10:-

Reservationer

 • Fjärrlån bok                      10 kr

 • Fjärrlån tidskriftsartikel       50 kr  

 • Övriga                              Gratis

 • Fjärrlån för nya svenskar från Internationella biblioteket är gratis.

  Alla beställningar som inte hämtas ut kostar 10 kr.

Kopiering, utskrift och fax

 • Kopiering
  A4                                    5 kr
  A3                                    10 kr
  Kopieringskort 
  förladdat, köps i automat    20 kr
 • Utskrift från dator
  Svart                                 2 kr
  Färg                                  5 kr
 • Fax
  första sidan                        10 kr
  därefter                             5 kr /sida

Övertidsavgifter

 • Vuxenmedier                    10 kr /vecka 
  Max 50 kr /media, max 200 kr /lånetillfälle
 • 9-dagarslån                      5 kr /dag
 • 14-dagarslån                    10 kr /dag
 • Spelfilm                           10 kr /dag

Meddelandeavgift:

25 kr för utsänd räkning,  gäller även barnböcker

Förstört / förkommet material

Förlorade eller förstörda böcker och andra medier ersätts enligt  schablonpris:

 • Vuxenbok 300 kronor
 • Barnbok 200 kronor
 • Pekbok 100 kronor
 • CD-skiva 200 kronor
 • Tidskrift 50 kronor

Övriga medier och svårersättligt material ersätts med den faktiska  kostnaden för återanskaffning.

Ersättningen kan betalas i bibliotekets reception innan räkning skickats ut.

Betalda räkningar återbetalas inte, även om mediet återlämnas.

 

Räkningar, inkasso

Räkningar som inte betalas skickas till inkasso. Då tillkommer även expeditionsavgift och inkassokostnad.

Lånekortet spärras för enskilda personer vid en skuld på 200 kr.

------------------------------------------------------------------

Avtal nr.: ………    Låneavtal – Alingsås bibliotek
Låneavtal

 
Jag har tagit del av bibliotekets låneregler samt informerat mig om de avgifter som gäller och godkänner villkoren
Jag samtycker att mina personuppgifter läggs in i det datorbaserade låntagarregistret

Alingsås Datum:       ................................................................

Namnteckning:         ................................................................

Namnförtydligande:  .................................................................

------------------------------------------------------------------

Alingsås bibliotek

 
Huvudbiblioteket
Besöksadress: Södra Ringgatan 3
Postadress: Alingsås bibliotek,
441 81 Alingsås
Tel: 0322-61 66 00 fax: 0322-636439
E-post: biblioteket [dot] alingsas [at] alingsas [dot] se

Sollebrunns bibliotek
Besöksadress: Växthuset, Sollebrunn
Postadress: Sollebrunns bibliotek,
Box 161, 466 30 Sollebrunn
Tel: 0322-838 34 fax: 0322-40459
E-post: biblioteket [dot] sollebrunn [at] alingsas [dot] se

Ingareds bibliotek
Besöks- och postadress: Ingareds Skolgatan 76,
441 65 Alingsås
Tel: 0322-507 76, fax: 0322-50649
E-post: biblioteket [dot] ingared [at] alingsas [dot] se