LL - Lättläst

LL betyder lättläst.
Här hittat du länkar till texter som är lätta att läsa och lätta att förstå. 

Olika sätt att läsa

Det finns många sätt att läsa med anpassade medier.

Bibliotekets anpassade medier för barn är

Bibliotekets anpassade medier för vuxna är

 

Länkar till nyheter och samhällsinformation

 • Dyslexiförbundet FMLS - För dig med läs-, skriv- eller räknesvårigheter.
 • FUB - Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna.
 • Handikappombudsmannen HO, arbetar för dig som har funktionshinder. HO är en statlig myndighet.
 • Hjälpmedelsinstitutet - Om hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
 • Iller - Magasinet för dig som gillar trender, mode, reportage med mera.
 • Klartext - Tv4 - Här kan du lyssna på nyheter på lätt svenska.
 • Lättläst - Centrum för lättläst ger ut lättlästa böcker och tidningar.
 • Nyhetstidningen Sesam - Visar det nya mångkulturella Sverige, skriven på lätt svenska.
 • 8 sidor - Lättlästa nyheter.
 • Regeringen - Lättläst information om regeringen och Regeringskansliet.
 • Riksdagen - Riksdagens lättlästa webbsidor.
 • MTM - Myndigheten för tillgängliga medier.
 • Särskolans nätverk - Bra länkar för dig som behöver information på ett lätt sätt.

På Alingsås bibliotek finns många lättlästa böcker

Det finns berättelser, dikter och faktaböcker.