Släktforskning på biblioteket

Forskarrummet

I bibliotekets Forskarrum finns tre mikrokortsläsare, en rullfilmapparat samt en maskin för kopiering av kort- eller rullfilm till A4-papper.

Där finns också en dator med tillgång till databaserna
Genline, Arkiv Digital och Digitala forskarsalen samt ett antal CD-ROM-skivor som finns inlagda på datorn (lista på cd-romdatabaserna).

Boka Forskarläsaren

 

I Forskarrummet finns alla Alingsås församlingars kyrkböcker samlade på mikrokort. Dessa kort är inte till utlån, men det är gratis att använda sig av dem och den övriga utrustningen.

Vänd dig till bibliotekets lånedisk för att boka tid i Forskarrummet,
telefon: 0322-616 600 .

Släktforskarhörnan

I släktforskarhörnan hittar du också en del referenslitteratur och tidskrifter i ämnet släktforskning. Vill du låna hem böcker om släktforskning ska du söka dig till avdelningen Ld. Den hittar du bland bibliotekets faktaböcker på övre plan. Fråga personalen om du behöver hjälp.

Alingsås Släktforskarförening

Asf samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan när det gäller kurser och föreläsningar. Du som är intresserad av att gå en nybörjarkurs i släktforskning vänd dig till:

Studieförbundet Vuxenskolan
Adress: Kungsgatan 4, 5tr (Kabomhuset)
Postadress: Box 426,
441 29 Alingsås
Tfn: 0322-104 05
Hemsida: www.sv.se

Du kan läsa mer om Alingsås släktforskarförening på hemsidan.

Bra släktforskarlänkar

Databaser på nätet

  • Arkiv Digital
  • Genline
  • SVAR (Digitala forskarsalongen)

Dessutom finns en komplett samling av Alingsås Tidning (1888-) på mikrofilm. Mellan åren 1865 och 1888 finns också Alingsås Veckoblad.