Studerande

Kurslitteratur

Alingsås bibliotek köper in viss efterfrågad kurslitteratur på basnivå.
Lånetiden är 14 dagar.

Artiklar från tidningar och tidskrifter

Du söker artiklar i bibliotekets artikeldatabaser. Det går inte att söka dem i bibliotekets vanliga katalog där du söker böcker.

Det finns två typer av artikeldatabaser

 • Fulltextdatabaser
  Här kan du läsa artiklarna direkt på skärmen.
 • Referensdatabaser   
  Här får du hänvisningar till var artikeln finns att läsa. Om du hittat en intressant artikel i databasen, skriv upp tidskriftens namn, utgivningsår, nummer och sidangivelse. Gå därefter till bibliotekets katalog för att se om biblioteket har den tidskrift som artikeln finns i.

Låna / reservera

Börja med att leta i bibliotekets katalog.
Om boken är utlånad - ställ dig i kö. Be personalen om hjälp eller gör det själv direkt i bibliotekskatalogen. Med ditt lånkekortsnummer och din PIN-kod kan du enkelt ställa dig i kö och låna om (ej fjärrlån) från bibliotekets hemsida.

Om Alingsås bibliotek inte har den bok du efterfrågar kan den i många fall lånas in från annat bibliotek - så kallade fjärrlån. Läs mer om fjärrlån

Fråga om hjälp på biblioteket eller gör en direktbeställning via
bibliotekets katalog om du vill fjärrlåna böcker från andra bibliotek.

PIN-kod

På biblioteket skaffar du lånekort och PIN-kod. Med detta kan du:

 • Låna böcker och annat material.
 • Söka, reservera och låna om dina böcker på Internet (ej fjärrlån).
 • Söka i databasen EBSCO  med ca 1200 engelskspråkiga tidskrifter i
  fulltext.        

Studerar du på distans?

Högskole- och universitetsbiblioteken har en speciell service som riktar sig till distansstuderande. Den innebär att kurslitteratur skickas per post direkt hem till dig från den högskola eller universitet, varifrån studierna bedrivs.

Databaser och uppslagsverk via Internet och CD-rom

Det finns både gratis och avgiftsbelagda databaser på nätet som du kan ha användning för som student. Biblioteket har abonnemang på ett antal databaser, till exempel NE, ALEX författarlexikon, Biography Reosource center, Global Grant-fonder och stipendier, Ebsco med cirka 1200 tidskrifter i fulltext med mera. Dessa är gratis sökbara från bibliotekets datorer, du kan boka datorerna 1 timme per dag.
Läs mer om bibliotekets databaser

Boka en dator här.

OBS! Ofta har du som studerande även tillgång till andra relevanta databaser via ditt universitets- eller högskolebibliotek.

Webben

Ett bra sätt att hitta information är att använda bibliotekets länklista.
Den länkar både till de fria och de av biblioteket köpta tjänsterna.
Urvalet till denna länksamling görs utifrån alla de informationsfrågor som dagligen ställs i bibliotekets informationsdisk.