Talböcker

Talböcker

Talböcker är böcker som är inlästa på cd-rom så kallade DAISY.
Talböcker är avsedda för funktionsnedsatta och kan lånas på biblioteket.
Biblioteket har en talboksavdelning med romaner, faktaskildringar, reseskildringar och biografier.
Talböcker för barn och ungdomar finns på barn- och ungdomsavdelningen.
Vid efterfrågan av en speciell titel så kan biblioteket ladda ner boken från Myndigheten för tillgängliga medier.

Nyhet

Nu kan du som är talbokslåntagare på Alingsås bibliotek själv ladda ner talböcker till din internetanslutna dator.
Läs mer här.

Vem får låna talböcker?

Alla som har svårt att läsa tryckt text får låna talböcker.
Man kan ha en synskada, ett rörelsehinder, läs- och skrivsvårigheter, afasi, utvecklingsstörning, hörselskador eller vara långtidssjuk.
Det krävs inget intyg för att låna.

Låna talböcker

Om du vill börja att låna talböcker så vänder du dig till bibliotekspersonalen för att få hjälp och för att bli inskriven som talbokslåntagare.
Lånetiden för talböcker är 6 veckor.
Kan du inte själv ta dig till biblioteket så kan du ringa 0322-61 6615 eller 0322-61 6601 för att få böckerna hemskickade.
Böckerna skickas portofritt mellan låntagaren och biblioteket.

Se en film om att läsa talböcker

Daisy

Den inlästa texten i en DAISY-talbok har en uppbyggnad som gör det lätt att hitta i boken.
En DAISY-talbok består av en cd-romskiva som kan rymma upp till 45 timmars läsning. Den är lätt att hantera. Det går att förflytta sig mellan kapitel.
Man kan lägga bokmärken och ändra läshastigheten.

Mer information om DAISY från MTM

Du kan läsa mer om vad som krävs för att läsa en Daisyskiva på sidan
Daisy-spelare