Uppsökande

Många äldre och funktionshindrade har inte möjlighet att själva ta sig till ett bibliotek men önskar få tillgång till böcker och andra medier. Den uppsökande verksamheten riktar sig främst till dessa.

För de personer som bor i eget boende men som inte själva kan ta sig till biblioteket har Alingsås bibliotek boken kommer-verksamhet. Det innebär att man kan få böcker utan kostnad direkt hem till sig en gång i månaden.

Har du svårt att ta dig till biblioteket på grund av åldersskäl, rörelsehinder eller långvarig sjukdom?

Klicka på länken nedan för att läsa mer om Boken kommer.

För mer information ring Björn Roness 0322-616620.