Länkar

Här är ett urval av alla fantastiska informationskällor som finns på nätet. Urvalet bygger till stor del på det som efterfrågas i bibliotekets informationsdisk.

Betaldatabaser är sådana tjänster som biblioteket prenumererar på. Du kan söka i dessa databaser på bibliotekets datorer. I vissa fall krävs lösenord, fråga då personalen om hjälp.

Uppslagsböcker - Allmänna webbkataloger - Ordböcker - Tidnings- och tidskriftsartiklar - Samhällsinformation - Statistik - Länder & kartor - Ämnesdatabaser

Uppslagsböcker

 

 Allmänna webbkataloger

 Ordböcker

Tidnings- och Tidskriftsartiklar

 • Artikelsök - Betaldatabas Referenser till artiklar ur svenska tidningar och tidskrifter
 • Mediearkivet - Betaldatabas Artiklar i fulltext från olika nyhetsmedier
 • Presstext - Betaldatabas Artiklar i fulltext från Dn, Expressen, Gp, Gt och Tidningen Vi
 • EBSCO Betaldatabas 1182 tidskrifter i fulltext m.m.
 • EBSCO - Fri inloggning för alla med lånekort på Alingsås bibliotek. PatronID = lånekortsnr.
 • Library PressDisplay Betaldatabas - 510 dagstidningar på 38 språk från 72 länder
 • Kiosken - Nyhetsmedier från hela världen
 • Maglinks - 20.000 tidningar och tidskrifter från hela världen. Du kan söka på ämne, land eller språk.
 • The Paperboy - World Edition

Samhällsinformation

Eu-upplysningen

  - Ger på riksdagens uppdrag saklig och partipolitiskt neutral information om EU och om det svenska EU-medlemskapet. EU-upplysningen svarar snabbt och utan kostnad på dina frågor om EU.
 • Europeiska unionen på Internet - Unionens centrala portal. På EU:s webbportal kan du följa aktuella frågor och fördjupa dig i olika ämnesområden.
 • Eur-Lex - Europeiska unionens lagstiftning - PreLex - Följer de viktigaste stegen i beslutsprocessen mellan kommissionen och de andra EU-institutionerna
 • International organization web sites Länkar till över 5000 internationella organisationer.
 • Governments on the WWW (Gunnar Anzinger) Omfattande databas med statliga myndigheter i hela världen. Även politiska partier

Statistik

Länder & Kartor

Ämnesdatabaser/Uppslagsverk & Ämnesportaler

Genealogi - släktforskning

 

Humaniora och Samhällsvetenskap

 

Litteratur

 • ALEX - Författarlexikon - Betaldatabas
 • Contemporary Authors - Betaldatabas
 • Runeberg - Nordisk litteratur i fulltext Svensk Lyrik - En antologi från medeltid till nutid Databas på cd-rom

Konst och museer

Film

 Teater

 Musik

 Medicin - Psykologi - Hälsa

 • FASS - Läkemedel i Sverige - Patient-FASS - Vet-FASS - för djur
 • Pion - Portalen till svensk patientinformation (Samarbete landstingen i Dalarna, Kalmar, Värmland, Skåne samt NU-sjukvården i Västra Götaland)
 • SveMed - SveMed+ innehåller referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området.
 • SwePub - Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.
 • Pub-Med - Referenser till artiklar ur biomedicinska tidskrifter
 • Vårdverktyget  Databaser - Medicinska länkar - Patientinformation - m.m.
 • E-doctor.nu Hälsoportal (Calypso Medical HB, görs till större delen av Ola Andersson, leg. läkare.)
 • Infomedica - Allmän medicinsk- och patientinformation
 • Medical Link - Informationstjänst för sjukvården
 • http://svensk-medicin.se/ - Söker i svenska medicinska webbsajter
 • Ovanliga dignoser (Socialstyrelsen )
 • Väntetider i vården En nationell databas som syftar till att informera patienter, allmänhet och vårdgivare om aktuella väntetider vid svenska sjukhus. Informationen omfattar ett urval av mottagningar/undersökningar och behandlingar.

Natur & Miljö & Teknik