Taxor för kommunala lokaler och idrottsplaner

Generellt gäller: Ungdomspris t o m 20 år. Seniorpris över 20 år. 

Sporthallar

Nolhagahallen A, Bjärkehallen A, Östlyckehallen A, Stadsskogshallen

Ungdom träning: 90 kr/tim
Ungdom match: 135 kr/tim
Senior träning: 165 kr/tim
Senior match: 250 kr/tim

Alströmerhallen, Bjärkehallen B, Ingaredshallen, Ängabohallen

Ungdom träning: 70 kr/tim
Ungdom match: 105 kr/tim
Senior träning: 120 kr/tim
Senior match: 180 kr/tim

Gymnastiksalar

Badminton 2 personer: 60 kr/tim
Ungdom träning: 50 kr/tim
Senior träning: 110 kr/tim

Bollplaner

Grusplaner:

Ungdom träning: 95 kr/tim
Ungdom match: 95 kr/tim
Senior träning: 135 kr/tim
Senior match: 250 kr/tim

Alströmer Konstgräs:

Planen är bokningsbar för föreningar kvällar och helger under hela året. Under skoltid disponerar Alströmergymnasiet planen mellan kl. 8-16. Vid samtliga skollov är planen bokningsbar för föreningar må-fre kl. 8-16.30. Se taxor nedan.

Normaltaxa:
Senior träning/match: v.40-v.17 313 kr/tim,  v.18-v.39 156 kr/tim
Ungdom träning/match: v.40-v.17 208 kr/tim,  v.18-v.39 104 kr/tim

Specialtaxa på obekväma tider v.34-v.23:
Alla åldrar:  kl. 16-16.30 0 kr/tim
Ungdom: kl. 16.30-17.30 104 kr/tim
Senior: kl. 22-22.30 104 kr/tim

Taxa vid sommarlov v.24-33:
Senior: kl. 8-16.30 156 kr/tim
Ungdom: kl. 8-16.30 104 kr/tim

Taxa vid sportlov, påsklov, höstlov, jullov:
Senior: kl. 8-16.30 156 kr/tim
Ungdom: kl. 8-16.30 104 kr/tim

Omklädning: Träning: Gratis  Match: 100 kr/tillfälle
Omklädning bokas alltid, även vid träning.

Möteslokaler

Aulor/matsalar (per hyrestillfälle) 400 -6 000 kr per tillfälle
Pris lämnas vid förfrågan

Information och bokning: Lokalbokningen tfn. 61 62 04 eller 61 61 74

 

Arena Elva

Konferens Elva

Taxa 1 Ungdomsföreningar, 100 kr/tim

Taxa 2 Föreningar, studieförbund & kommunala förvaltningar, 150kr/tim 

Taxa 3 Lokala företag och externa kunder, 200 kr/tim

Scen Elva

Pris lämnas vid förfrågan.

Information och bokning: Lotta Hermansson tel: 61 61 78

lotta [dot] hermansson [at] alingsas [dot] se