Trafik, infrastruktur

Aktuellt

Park
2015-03-24
Green Landscaping AB tar över parkskötseln inom Alingsås stad, med start den 1 april 2015.
2015-03-18
Från och med juni månad kommer stadstrafikens bussar i Alingsås kommun ersättas med miljövänliga hybridbussar.
2015-03-02
Från och med den 16 mars och tillsvidare gäller parkering- och stoppförbud vardagar kl. 7-18 på Rosenvägen fram till Kullingsbergskolan.
2015-02-18
Nu kan alingsåsarna själva få en bild av hur förorenad luften egentligen är längs en av Alingsås mest trafikerade centrumgator.
Pendlarbil
2015-01-28
Alingsåsare som pendlar till Göteborg via Gråbovägen får räkna med begränsad framkomlighet när delar av sträckan nu byggs om.
Järnvägsgatan
2014-12-09
Under vintern hjälps tekniska förvaltningen, fastighetsägare, gående, cyklister och bilister åt.
vårbild
2014-02-18
Totalt erbjuder Alingsås ca 2500 p-platser i stadsområdet.
2012-09-25
Syftet med Trafikplan för Alingsås Stad är att underlätta en utveckling mot ett långsiktigt hållbart samhälle.
Cykelväg i vårskrud
2011-09-15
Cykel- och promenadvägarna i Alingsås går också ofta genom vackra parker och miljöer. På köpet får du frisk luft och motion.
  • Västra Stambanan
  • Västtrafik